Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, открива конференцията. До него от ляво на дясно: д-р Соломон Паси, Министър на външните работи на България, Лорд Джордж Робъртсън, Генерален секретар на НАТО, посл. Бойко Ноев, Директор на Европейската програма на Центъра, д-р Харалд Киндерман, Посланик на Германия в България, г-н Маркус Мекел, депутат в Бундестага и д-р Ерхард Бусек, Специален координатор на Пакта за стабилност в ЮИЕ
[close]