Image gallery
 
Г-жа Биляна Пейович, генерален секретар на Центъра за демократичен преход, Черна гора
[close]