Image gallery
 
Г-н Мао Рубай, Съветник във Фондацията и Председател на Комитета за опазване на околната среда и съхраняване на ресурсите на Десетия националния народен конгрес
[close]