Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Стефан Карабоев, Анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията; д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра; г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма на Центъра.
[close]