Image gallery
 
Г-н Якуб Боратински, началник на отдел „Борба срещу организираната престъпност“ в Генерална дирекция „Вътрешни работи“ на ЕК
[close]