Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията
[close]