Image gallery
 
От ляво на дясно: Г-жа Мариа Асениус, началник на кабинета на Европейският комисар по вътрешни работи Сесилия Малмстрьом; Д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията
[close]