Image gallery
 
От ляво на дясно: Д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията; Г-жа Мариа Асениус, началник на кабинета на Европейският комисар по вътрешни работи Сесилия Малмстрьом; Г-н Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и Министър на Вътрешните работи на Република България
[close]