Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Ярослав Паске, директор на дирекция „Информатика и съдебни регистри” при Министерството на правосъдието на Полша, г-жа Мария Неделчева, член на Европейския парламент, г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент и бивш министър на правосъдието на Република България и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]