Image gallery
 
Г-н Юлиян Митев, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията и г-жа Деница Вълкова-Петкова, заместник-министър на правосъдието на Република България
[close]