Image gallery
 
От ляво на дясно: нотариус Красимир Катранджиев и доц. Георги Димитров, председател на Фондация "Право и интернет"
[close]