Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Деница Вълкова-Петкова, заместник-министър на правосъдието на Република България и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма, Център за изследване на демокрацията
[close]