Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Тихомир Безлов, Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията, д-р Филип Гунев, Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията, г-н Росен Босев, Журналист, в-к Капитал, г-н Пиер Салдучи, Аташе по митническите въпроси за Балканите, Представител на френската митническа агенция
[close]