Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията (вляво) и Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма на Центъра
[close]