Image gallery
 
От ляво на дясно: Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията; Г-н Михаил Гончар, Директор "Енергийни програми" в центъра NOMOS, Украйна; Г-н Емил Омаров, Институт "Revenue Watch", Азербайджан
[close]