Image gallery
 
От ляво на дясно: Г-н Михаил Гончар, Директор "Енергийни програми" в центъра NOMOS, Украйна; Г-н Мете Гьокнел; Посланник Матю Брайза, САЩ; Г-н Каръл Хирман, Директор на дирекция "Енергийни дейности", агенция за енергетика и иновации, Славакия
[close]