Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, Директор на икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията; д-р Пенчо Хубчев, Координатор проекти, Фондация Фридрих Еберт за България; г-жа Регине Шуберт, Директор на Фондация Фридрих Еберт за България; Преводачка към Фондация Фридрих Еберт за България
[close]