Image gallery
 
От ляво на дясно: Карен Хаф, административен секретар, Университета в Саленто, Виктор Тарчев, прокурор, Районна прокуратура – София, Даниела Александрова, прокурор, Районна прокуратура – София, Гергана Мутафова, прокурор и административен ръководител, Районна прокуратура - Пловдив
[close]