Image gallery
 
Отляво надясно: г-жа Джан Тингъ, Заместник директор на Постоянния комитет на народния конгрес в район Макун, град Дзин-Жиу; г-жа Джоу Хуймин, Генерален директор на Бюрото за връзки с чужбина към общинското народно правителство на Дзин-Жиу
[close]