Image gallery
 
Отляво надясно: д-р Емил Ценков, Главен експерт, Европейска програма в Центъра за изследване на демокрацията; Даниела Чонкова, Програмен координатор, фондация ПИК; Ангел Милев, Програмен директор, фондация ПИК; д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията; проф. Александър Стоянов, Директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията; Димитър Марков, Старши анализатор и Директор на проект, Правна програма в Центъра за изследване на демокрацията; д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма в Центъра за изследване на демокрацията; Зоя Дамянова, Програмен директор, фондация ПИК; д-р Моис Файон, Финансов директор в Центъра за изследване на демокрацията
[close]