Image gallery
 
Отляво надясно: г-жа Джан Тингъ, Заместник директор на Постоянния комитет на народния конгрес в район Макун, град Дзин-Жиу; г-жа Джоу Хуймин, Генерален директор на Бюрото за връзки с чужбина към общинското народно правителство на Дзин-Жиу; г-н Ли Гуошън, Заместник генерален директор на Бюрото за връзки с чужбина на провинция Хенан, Заместник председател на Дружеството за приятелство с чуждестранните държави на провинция Хенан; г-н Джао Сяодзин, Директор на Постоянния комитет на народния конгрес на Джиуан
[close]