Image gallery
 
Д-р Ценков подарява на г-н Ли екземпляр от албума Среща с Китай, отразяващ посещението на делегацията на Центъра в Китай през ноември 2011 г.
[close]