Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, Председател на УС на ЦИД и г-н Цветан Цветанов, Министър на вътрешните работи
[close]