Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Калин Георгиев, Генерален секретар на МВР и г-н Тихомир Безлов, Старши анализатор в ЦИД
[close]