Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Мишел Кие, Заместник-директор на Европол, г-н Анастас Анастасов, Заместник-председател на НС и Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, д-р Огнян Шентов, Председател на УС на ЦИД
[close]