Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Анастас Анастасов, Заместник-председател на НС и Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, д-р Огнян Шентов, Председател на УС на ЦИД и г-н Цветан Цветанов, Министър на вътрешните работи
[close]