Image gallery
 
От ляво на дясно: Деница Манчева, Анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Илин Станев, вестник „Капитал”; г-н Никола Газдов, председател на Българската фотоволтаична асоциация и г-жа Михаела Малер, Фондация Фридрих Еберт
[close]