Image gallery
 
отляво надясно: г-жа Габриеле Бирнберг, Главен консултант, Matrix Insight, Великобритания; Усман Кан, Управляващ директор на Matrix Insight, Великобритания
[close]