Image gallery
 
Г-жа Лю Дан от CAFIU, която ни придружаваше по време на посещението на „Забранения град“ (и не само там)
[close]