Image gallery
 
Г-жа Ху Вей от Китайската академия за социално управление (вдясно) изнася лекция за системата на социалното осигуряване в Китай
[close]