Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Драгомир Константинов, Фондация „Зеленика”; д-р Катя Вълчева, Българска асоциация за политически науки; г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията и г-жа Михаела Малер, програмен координатор към Фондация Фридрих Еберт-България
[close]