Image gallery
 
Др. Мария Карагьозова, председател на Районен съд - Гоце Делчев (в ляво) и Др. Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]