Image gallery
 
отляво надясно: г-н Милан Стефанович, Кординатор на FLARE за Балканите; д-р Барбара Ветори, Професор, Католически университет, Милано; г-жа Илариа де Никола, Помощник мениджър проекти, Асоциация ТЕКЛА
[close]