Image gallery
 
отляво надясно: г-н Милан Стефанович, Кординатор на FLARE за Балканите; д-р Барбара Ветори, Професор, Католически университет, Милано
[close]