Image gallery
 
отляво надясно: д-р Атанас Русев, Анализатор, Център за изследване на демокрацията; г-жа Снежана Попова, Сътрудник по програма, Център за изследване на демокрацията; г-н Атанас Ценов, Прокурор в сектор „Противодействие на прането на пари”, Върховна касационна прокуратура; г-н Роман Василев, Зам.-градски прокурор, Софийска градска прокуратура; г-н Илия Пачолов, Зам.-председател на Наказателно отделение, Варненски апелативен съд; г-жа Виолета Бояджиева–Минчева, Председател на Апелативен съд, Варна; г-н Бончо Бонев, Зам.-председател на Апелативен съд, Велико Търново; г-н Йонко Грозев, Адвокат; г-жа Златинка Иванова, Зам.-председател на Апелативен съд, Бургас; г-жа Дочка Върбева, Зам.-председател на Апелативен съд, Пловдив
[close]