Image gallery
 
отляво надясно: д-р Филип Гунев, Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията; г-н Георги Илиев, Началник на Кабинета на Председателя, Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
[close]