Image gallery
 
г-жа Ваня Несторова, Прокурор, Завеждащ сектор „Противодействие на изпирането на пари”, Върховна касационна прокуратура
[close]