Image gallery
 
отляво надясно: д-р Луиджи Гай, Прокурор, Прокуратура на Италия; д-р Джакомо Барбато, Заместник-директор на Националната агенцията за администриране на активи, придобити от престъпна дейност
[close]