Image gallery
 
отляво надясно: д-р Джакомо Барбато, Заместник-директор, Националната агенцията за администриране на активи, придобити от престъпна дейност; д-р Стефано Гарозо, Мениджър проекти, Провинция Катания; д-р Елизабета Леоне, Консултант по европейски проекти, сектор „Развитие и програми”, Провинция Казерта; г-жа Розалба Казучио, Администратор, сектор „Развитие и програми”, Провинция Казерта
[close]