Image gallery
 
д-р Роберто Форте, Изпълнителен директор на Европейската мрежа от неправителствени организаци, борещи се с транснационалната организирана престъпност (FLARE)
[close]