Image gallery
 
отляво надясно: д-р Тодор Коларов, Председател, Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; г-н Димитър Георгиев, Зам.-министър на вътрешните работи
[close]