Image gallery
 
отляво надясно: д-р Марко Черето, Директор, отдел "Връзки с ЕС", Провинция Казерта; д-р Емилия Тарантино, Мениджър на проект SAPUCCA; д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията; д-р Тодор Коларов, Председател, Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
[close]