Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Пенчо Хубчев, Програмен координатор, Фондация “Фридрих Eберт”; д-р Марк Майнардус, Ръководител, Фондация “Фридрих Еберт”, България и г-н Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
[close]