Image gallery
 
Г-н Марсело Maсера, Съвместен изследователски център към Европейската комисия
[close]