Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Николай Милков, постоянен секретар на отбраната; ген. Кирчо Киров, Директор на националната разузнавателна служба и г-н Горан Йонов, Секретар по външната политика и сигурност към Президенството
[close]