Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Веселин Вълканов, политически директор на Министерство на външните работи; г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма; г-жа Сюзън Сатън, заместник посланик на САЩ и г-жа Ребека Дънам, Съветник по политически върпоси към Американското посолство
[close]