Image gallery
 
отляво надясно: г-н Риза Мехмет Коркмаз, генерален директор на дирекция "Европейски съюз и международни отношения", Подсекретариат по митниците на Република Турция; г-н Мехмет Гюзел, зам.-генерален директор, Подсекретариат по митниците на Република Турция
[close]