Image gallery
 
отляво надясно: г-н Кент Браун, вицепрезидент на Джапан Табако Интернешънъл; г-н Щефан Шлеферейт, вицепрезидент на Джапан Табако Интернешънъл, отговарящ за стратегията за борба с незаконната търговия; г-н Чарли Кънингам-Рийд, генерален мениджър на Джапан Табако Интернешънъл в България
[close]