Image gallery
 
отляво надясно: г-н Тихомир Безлов, старши анализатор на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Цено Радев, дирекция "Митническо разузнаване и разследване"
[close]