Image gallery
 
отляво надясно: г-н Кристиан Вангрийкен, началник на отдела за международно сътрудничество в Генералната дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” на Европейската комисия; г-жа Даян Скарлет, началник „Операции” в ОЛАФ
[close]